Nieuws

ZZP-pensioenfonds

De zelfstandig ondernemer kan vanaf dit jaar pensioen opbouwen in een speciale pensioenregeling voor zzp’ers. In deze regeling kunt u zelf jaarlijks beslissen of u wilt inleggen en zo ja, hoeveel u inlegt. De inleg is aftrekbaar van het inkomen, indien u aantoont een pensioentekort te hebben. Het ingelegde geld wordt belegd volgens het lifecycle-principe (hoe dichter bij de pensioendatum, hoe minder beleggingsrisico). Omdat er geen beleggingskeuze is, kunnen de kosten laag zijn, zo meldt de uitvoerder (Loyalis).

Het gespaarde bedrag is bestemd voor een aanvulling van het oudedag inkomen, maar kan ook worden opgenomen bij overlijden en langdurige arbeidsongeschiktheid. Over de uitkeringen moet inkomstenbelasting worden betaald.

Is deze pensioenregeling nu bijzonder? Aan de ene kant niet, want de fiscale regels zijn gelijk aan die voor lijfrente banksparen en -verzekeren. Maar aan de andere kant wel, want er wordt geen winst beoogd, waardoor de beleggingsopbrengst hoger kan zijn. Het is in ieder geval zinvol u ook over het zzp-pensioenfonds te laten informeren als u een oudedagsvoorziening wilt aangaan.

« | »