Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van relevant nieuws?

Meld u aan voor de nieuwsbrief of pas uw instellingen aan

Zoeken naar nieuws
 • Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3

  Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3

  Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn vragen beantwoord over de procedure ‘massaal bezwaar plus’. De staatssecretaris bevestigt dat bij een nieuwe ... lees meer

 • Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget

  Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget

  Het STAP-budget is een subsidieregeling voor arbeidsmarktgerichte scholing. De regeling vervangt de vervallen aftrek voor scholingskosten in de inkomstenbelasting. Het STAP-budget blijkt een populaire regeling te zijn. Uit de eerste ... lees meer

 • Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan

  Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan

  Het ministerie van FinanciËn is een project gestart om opmerkelijke belastingconstructies in kaart te brengen. Onderdeel hiervan is een internetconsultatie. Tot en met 31 januari 2023 kan iedereen bijdragen aan de inventarisatie van ... lees meer

 • Toerekening helft winstuitdeling aan partner

  Toerekening helft winstuitdeling aan partner

  Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst indien en voor zover aannemelijk is dat de vennootschap de aandeelhouder als zodanig heeft willen bevoordelen. De aandeelhouder moet zich van de ... lees meer

 • Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

  Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023

  In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte vrijstelling voor de onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 wordt verhoogd naar € 2,15 per thuisgewerkte dag. Eerder was meegedeeld dat de ... lees meer

 • AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

  AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden

  De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering en de leeftijd waarop iemand recht op een AOW-uitkering begint op te bouwen, zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Op dit moment bedraagt de AOW-leeftijd 67 ... lees meer

 • Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer

  Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer

  De Tweede Kamer heeft op 10 november 2022 het pakket Belastingplan 2023 aangenomen. Ook de al voor Prinsjesdag ingediende wetsvoorstellen Fiscale verzamelwet 2023 en Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale ... lees meer

 • Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

  Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

  In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn het percentage van het eigenwoningforfait en de hoogte van de arbeidskorting voor 2023 bekendgemaakt. Eigenwoningforfait Het eigenwoningforfait wordt jaarlijks ... lees meer