Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van relevant nieuws?

Meld u aan voor de nieuwsbrief of pas uw instellingen aan

Zoeken naar nieuws
 • Beleid omzetting S&O-verklaringen

  Beleid omzetting S&O-verklaringen

  In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is de aanvraag-, mededeling- en verrekensystematiek per 1 januari 2022 vereenvoudigd. Als gevolg daarvan zijn ook de Beleidsregels omzetten ... lees meer

 • Compensatie transitievergoeding

  Compensatie transitievergoeding

  Bij de beËindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet aan de werknemer een transitievergoeding worden betaald. Volgens een arrest van de Hoge Raad is de werkgever ook een transitievergoeding verschuldigd als een ... lees meer

 • Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

  Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

  De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit (fiscale) noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. Ten opzichte van de vorige versie van het besluit is de regeling voor uitstel van betalingen van belastingen gewijzigd. De tijdelijke ... lees meer

 • Geen zakelijke reden voor aandelenfusie

  Geen zakelijke reden voor aandelenfusie

  Bij de vervreemding van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren moet inkomstenbelasting worden betaald over het daarbij behaalde voordeel. Dat hoeft niet als sprake is van een aandelenfusie. Een aandelenfusie wordt aanwezig geacht ... lees meer

 • Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen

  Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen

  De 30%-regeling is een bijzondere regeling in de loonbelasting voor uit het buitenland aangeworven werknemers met een bijzondere deskundigheid. Ter onderbouwing van die bijzondere deskundigheid geldt een salarisnorm, waaraan de werknemer ... lees meer

 • Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto

  Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto

  De staatssecretaris van I en W heeft de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren (SEPP) aangepast. Op grond van de SEPP kan subsidie worden verkregen voor de aanschaf of lease van een nieuwe of een gebruikte elektrische ... lees meer

 • Hoge Raad niet eens met box-3-heffing

  Hoge Raad niet eens met box-3-heffing

  Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures gevoerd. Het aantal ingediende bezwaarschriften is jaarlijks dermate groot, dat de staatssecretaris van FinanciËn de bezwaren aanmerkt als massaal bezwaar. Over de rechtsvragen ... lees meer

 • Tarieven en heffingskortingen 2022

  Tarieven en heffingskortingen 2022

  De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2022 als volgt. Schijf Inkomen op jaarbasis Belasting en premies volksverzekeringen ... lees meer