Nieuws

Kwalificerend buitenlandse belastingplichtige

Tot 2015 was het voor inwoners van een land buiten Nederland mogelijk om te kiezen voor behandeling als Nederlands binnenlands belastingplichtige. Denk aan Nederlanders die in Nederland werkzaam zijn, maar in het buitenland wonen. Door de keuze konden zij toch genieten van bepaalde belastingvoordelen, zoals bijvoorbeeld de rente-aftrek voor de eigen woning.

In 2015 is deze regeling aangepast. Er is geen keuze meer. Er is nu sprake van een kwalificerend buitenlandse belastingplichtige indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Wonend in een EU-land (en enkele aanvullende landen)
  • Over tenminste 90% van het wereldinkomen in Nederland belasting betalend
  • Een inkomensverklaring van de belastingdienst van het woonland overleggend

De 90% eis verdient enige toelichting:

Stel een in Duitsland wonende man is in Nederland in loondienst en ontvangt € 50.000 salaris. Wanneer hij geen overig inkomen heeft, voldoet hij aan de 90% eis. Maar heeft hij ook een gespaard vermogen van € 200.000, dan wordt hij geacht daarover 4% rendement te maken (Box 3 bepaling). Dit inkomen uit vermogen wordt voor de bepaling van de 90% eis toegerekend aan het woonland (Duitsland). Er is daarmee een totaal inkomen van € 58.000, waarvan slechts € 50.000 wordt belast in Nederland. Dit is lager dan 90%, waardoor de man geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige is.

Bij partners is bepalend of wordt voldaan aan de regels voor fiscaal partnerschap en of er over tenminste 90% van het gezamenlijke inkomen in Nederland belasting verschuldigd is. Dit laatste kan het geval zijn wanneer beide partners aan de 90% eis voldoen, of wanneer één partner aan de 90% eis voldoet en de andere partner geen of weinig inkomen geniet.

Vanaf 2015 is er dus geen keuze meer. Iemand is kwalificerend buitenlands belastingplichtig of hij is het niet. Dit kan grote fiscale gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de eigenwoningrente. Voldoet u bijvoorbeeld wel, maar uw partner niet aan de 90% eis, dan kan het gevolg daarvan zijn dat nog slechts de helft van de eigenwoningrente aftrekbaar is!

Hierboven zijn slechts de hoofdlijnen toegelicht. De regeling is gecompliceerd en kan verstrekkende gevolgen hebben.  Woont u in het buitenland en heeft u inkomen in Nederland, laat u dan door ons voorlichten, zodat u weet waar u fiscaal plichtig bent en wat daarvan de gevolgen zijn.

« | »