Nieuws

Agendeer tijdelijke arbeidscontracten

Op 1 januari 2015 zijn de eerste wijzigingen van de Wet werk en zekerheid van kracht geworden. Een van de wijzigingen is dat bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer een aanzegtermijn van kracht wordt. Uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract moet u de werknemer schriftelijk meedelen of, en zo ja onder welke voorwaarden het contract wordt verlengd. Doet u dit niet, dan bent u als werkgever een boete van maximaal één maandsalaris verschuldigd. Dit geldt ook voor al lopende tijdelijke contracten. Check dus uw bestaande contracten en ga op tijd in gesprek met uw tijdelijke medewerker!

« | »